مناسبترین کیف برای رفت و آمدهای هر روزه و حمل وسایل ضروری، کیف چرم دستی می باشد که نوع زنانه این محصول بیشتر از انواع مردانه اش در بازار یافت و استفاده می شود که آن هم در دو جنس طبیعی و مصنوعی ساخته شده است.