کیف چرمی زنانه مدل های مختلفی دارد که هر یک کاربرد مخصوص به خود را دارا است. از میان انواع کیف زنانه چرمی مهمترین ها کیف دوشی چرم، کیف دستی و کیف پول می باشند.